תחרות כתיבה | הַגְּזֻזְטְרָה

הס בירושלים

נעמה הס

אתר העלייה לרגל:

ירושלים בזמן הקורונה

איפה האתר נמצא?

ישראל

מדוע האתר מקודש, ולמי?

העיר מקודשת לשלושת הדתות: אסלאם, נצרות ויהדות

הטקסט

הס הושלך
ברחובה של עיר
המונה מתיה ותחלואיה

רק מכונית אחת
מחתה עקבות איש
אחד שחמק מבית
מצדד מבטו מטה
מרחיק עצמו
מהלך שנקרה בדרכו

ואין קול
ואין רכבת על פסים
גם זו הוסטה ממסלולה
רק עיר עזובה
מייחלת
לשובו של האדם

לשוב ולהיות
הומה
להלך שלובת ידיים
להביט בעיניים
לבא מולה
להשליך זה ההס
אל תהום השכחה

נעמה הס