תחרות כתיבה | הַגְּזֻזְטְרָה

עלייה אל החכמה

עילי נורני

אתר העלייה לרגל:

הקריפטה של קרדוך (בדיוני)

איפה האתר נמצא?

אתר מנטלי

מדוע האתר מקודש, ולמי?

הקריפטה הגדולה של קרדוך היא מקום מרכזי של ה"אחים הנודדים", דת של אלים זוטרים שנפרדו עם נפילת עירם ומות מנהיגם, האל קרדוך – הנפח והבנאי (על שמו קרויה הקריפטה). הקריפטה החלה להיבנות כסמל כוח בהנהגתו של האל הנפח כשהעיר עוד עמדה על תילה, אבל היא הושמדה ע"י כובשים בני אדם לפני שבנייתה נסתיימה. עם כן, הקריפטה אליה מגיעים האחים הנוודים היא מקום מנטלי, אשר בשנות האלמוות הרבות שלהם מצאו בעצמם לאחר שעירם ןגאוותונותם נבלו.

הטקסטמעלה , אל הגאווה! מעלה נעפילה
מן אבל החורבן, בחכמה נגילה.

אל הכאב, המפלה, נשואות עינינו,
כי מן התבוסה, כבר הגיע ניצחוננו.

בדרכים נמצא חכמה, כי בה הצניעות.
לא בעיר ומלחמה, כי שם גאוותנות.

עילי נורני