מי זה?

רמז מספר 5

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים