מי זה?

רמז מספר 4

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים