מי זה?

רמז מספר 6

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים