מי זה?

רמז מספר 3

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים