מי זה?

רמז מספר 2

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים