כל הרמזים

שפורסמו בינתיים...

מזהים את הדמות?

לנסות שוב

יפה מאוד

אנחנו עומדים להיכנס למסע העלייה לרגל של רבי יהודה הלוי! 

תשובה לא נכונה, אפשר אפשר לנסות שוב!