מי הדמות?

#רמז 4

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים

רמז 3.jpg
רמז-2.png
רמז-1.png
רמז-4.png