של מי המסע?

#רמז 2

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים

רמז 1.png