מי הדמות?

#רמז 2

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים

רמז-2.png
רמז-1.png