של מי המסע?

#רמז 3

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים

רכררכ.jpg
רמז 1.png