מי הדמות?

#רמז 6

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים

רמז 3.jpg
רמז-2.png
רמז-1.png
רמז 5.jpg
רמז-4.png