מי הדמות?

#רמז 1

מזהים את הדמות?

הרמזים הקודמים

רמז-1.png