סדנת כתיבה

משימת סיכום לסדנה "עט נובע"

עם שלומית נעים נאור

4680-loader.gif

העלו תמונה המותרת מזכויות יוצרים או תמונה שאתם יצרתם

תמונה

הטקסט שלך

0

מספר המילים

חרגת ממספר המילים

נהדר. בקרוב היצירה שלך תופיע בדף היצירות

יש לשים לב ששדות החובה מלאים