סדנת כתיבה

משימת סיכום לסדנה "עט נובע"

עם שלומית נעים נאור

העלו תמונה המותרת מזכויות יוצרים או תמונה שאתם יצרתם

תמונה
ניתן להעלות קובץ עד 15 מ"ב

הטקסט שלך

0

מספר המילים